PODRŠKA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


 

 


WEIBANG distributeri sa radošću pružaju savete koji su vam neophodni za pravilan izbor modela koji najviše odgovara vašim potrebama. Takođe, mogu vam preneti znanja korisna za upotrebu proizvoda i druge profesionalne usluge. Uverite se u našu poslovnost koja vam osigurava zadovoljstvo pri upotrebi WEIBANG kosilica dugi niz godina nakon kupovine.

Svaki WEIBANG proizvod je podržan sa odgovarajućom garancijom. Ukoliko se ukaže potreba za redovnim održavanjem ili servisom u garantnom roku, molimo vas kontaktirajte najbližeg WEIBANG distributera. Organizovana mreža servisa poseduje lager sa neophodnim originalnim delovima i potrošnim materijalima. Preporučujemo da uvek koristite originalne delove da bi osigurali maksimalne performanse, isplativost i dugotrajnu upotrebu vaših WEIBANG proizvoda.

Posebno vas pozivamo da proučite celo uputstvo za upotrebu pre početka rada sa mašinom i budete pažljivi pri radu sa WEIBANG proizvodima, naročito pazeći na poštovanje mera bezbednosti. Ukoliko se koriste na pogrešan način, ovi proizvodi mogu biti opasni po život i zdravlje korisnika, posmatrača i životinja ili naneti materijalnu štetu.